Status Prawny - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Lublinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status Prawny

Status prawny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie regulują:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (tekst ujednolicony)
  2. Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  3.  Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Lublinie z dnia 22 grudnia 2008 roku (zmieniony regulaminem z dnia 19 lutego 2009 roku)  

Metryczka

Data publikacji : 12.05.2009
Data modyfikacji : 07.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Lublinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Ślusarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Konrad Ślusarczyk Wydział Kryminalny KMP
Osoba modyfikująca informację:
Kamil Gołębiowski
do góry